Các model máy thông dụng được ưu chuộng và cung cấp rộng rãi trên thị trường Việt Nam