Sequin DeviceSequin Device
sample_fleur-de-lis_01sample_fleur-de-lis_01

Máy Thêu Cườm

  • Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
  • Mẫu thêu cườm

Mô tả sản phẩm

Chỉ với 1 loại cườm kết hợp với nhiều màu chỉ (9 màu chỉ), máy thêu Barudan sẽ mang đến những mẫu thêu cườm với rất nhiều màu sắc.

Không cần phải chuẩn bị nhiều loại cườm và thay đổi thiết bị thêu cườm.

Kỹ thuật đổi màu chỉ trong thêu cườm chỉ có trên máy đầu tròn độc quyền hiệu Barudan, bạn sẽ có những mẫu thêu xuất sắc nhất, tiết kiệm được chi phí và thời gian sản xuất.

Có 2 loại thiết bị thêu cườm:

Thiết bị thêu cườm đơn Thiết bị thêu cườm đôi
YN single sequin YN twin sequin

 

 

Image 8Image 12

cad_beks-y920

sample_heart-basket_01index new 6index new 9

index new 13sequin_sample2sample_sun-goddess_sequin

index11index6index new 7